CSF 2013 - 20 lat chóralnego festiwalu w pigułce

13.06.2013

W tym roku przypadają już XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival". 22 czerwca o godz. 14.00 z tej okazji w bazylice św. Józefa odprawiona zostanie Msza św. z udziałem trzech chórów. O godzinie 18.00 zaś w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej w budynku UAM odbędzie się zaś koncert galowy w wykonaniu gwiazdy Festiwalu Chóru Chłopięco–Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod dyr. Macieja Wielocha.

Historia Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festiwal" sięga 1992 roku, kiedy to z pomysłem zorganizowania "Spotkań Chórów Kościelnych" zwrócił się do ówczesnego Kustosza Sanktuarium Św. Józefa ks. prałata Lucjana Andrzejczaka Marek Łakomy, dyrygent chóru męskiego "Echo". Pomysł ten trafił na dobry grunt. 17 marca 1993 roku w Poznaniu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodami ówczesnych województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i sieradzkiego w sprawie współpracy w zakresie upowszechnienia kultury. Współpraca miała być prowadzona bardzo szeroko ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji kulturalnej mieszkańców.

Wspierając się tymi postanowieniami Zarząd Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu przy pomocy Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zaprosił po raz pierwszy w niedzielę 24 kwietnia 1994 roku do bazyliki Św. Józefa 8 zespołów chóralnych. Kierownictwo organizacyjne objął Prezes Towarzystwa Kazimierz Pasternak, a sprawami artystycznymi kierował Marek Łakomy. Do organizacji przeglądu włączyli się również Wojewoda Kaliski i Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Sakralnej i Śpiewu Kościelnego Diecezji Kaliskiej.

Przez następne lata do Kalisza zjeżdżały chóry z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Podczas Spotkań wykonywano również utwory, w których śpiewali znakomici polscy soliści: Izabella Kłosińska, Małgorzata Pańko, Zdzisław Kordyjalik, Wojciech Gierlach. Wielokrotnie występom podczas festiwalu akompaniowała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej.

Zmieniały się warunki społeczno – polityczne, finansowe, ewoluowała nazwa Spotkań. Festiwal z czasem obrósł w Ogólnopolskie Konkursy Poetyckie "Redemptoris Custos" i Kompozytorskie "Vox Basilicae Calissiensis". Wśród nagradzanych kompozytorów znaleźli się: Romuald Twardowski, Henryk Jan Botor, Bernard Stieler, Agnieszka Zdrojek – Suchodolska, Andrzej Cwojdziński, Małgorzata Guzowska, Katarzyna Chmura, Joanna Garbacz, Michał Mateusz Malec, Mateusz Peciak, Grzegorz Miśkiewicz, Krzysztof Niegowski, Piotr Wróbel, Izabela Biernacka, Piotr Tabakiernik, Bartosz Kowalski – Banasiewicz, Sławomir Jankowiak, Karol Drynkowski, Andrzej Henryk Bączyk, Fryderyk Stankiewicz. Wśród jurorów zasiadali m. in. znakomici muzycy: prof. Marek Jasiński, prof. Józef Świder, prof. Zbigniew Kozub, ks. dr Jacek Paczkowski i pomysłodawca konkursów Marek Łakomy.

Ideą konkursów było i wciąż jest dostarczenie nowych tekstów o św. Józefie, patronie Bazyliki, Miasta Kalisza i Diecezji Kaliskiej. Z tekstów tych następnie korzystali kompozytorzy, pisząc zarówno utwory chóralne a cappella, jak i pieśni jednogłosowe z towarzyszeniem organów.

Do współorganizacji powyższych przedsięwzięć dołączali: Fundacja św. Józefa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Sanktuarium św. Józefa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Agencja Promocji Kultury M. Ł. w Kaliszu. Projekty dofinansowywali również Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Kalisza.

Od 1999 roku uczestnicy Spotkań otrzymują na pamiątkę "Statuetkę św. Józefa Kaliskiego" projektu Andrzeja Oźminy.

Przez wszystkie lata działania te cechował niezmiennie entuzjazm, który promował śpiew chóralny, kult św. Józefa i rozwijał wielowątkową kulturę miasta i kraju. Podczas występów, chóry prezentowały muzykę sakralną nie tylko kościoła katolickiego, ale również prawosławnego, pieśni żydowskie i gospel. Znalazło się także miejsce na koncerty plenerowe dla mieszkańców Kalisza i na utwory świeckie, m.in. piosenki Czesława Niemena z towarzyszeniem Filharmonii Kaliskiej.

W tym roku mija XX lat od pierwszego wspólnego spotkania chórów. Z tej okazji Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu, postanowiło wydać płytę z 15 pieśniami przeznaczonymi do śpiewania przez wiernych podczas nabożeństw, które zostały nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskich Konkursach Kompozytorskich "Vox Basilicae Calissiensis". Płyta nagrana została przez Chór Chłopięco–Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyr. Marka Łakomego i już wkrótce będzie można ją nabyć. Akompaniament powierzono Łukaszowi Smoleńskiemu, a zespół od strony emisyjnej przygotowała Henryka Iglewska-Mocek. Pieśni te dedykowane są wszystkim, którzy oddali się pod opiekę św. Józefa Kaliskiego i chcą również pieśnią wznosić do Niego swoje modlitwy, prośby i podziękowania.

Tegoroczne, XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" odbędą się w sobotę 22 czerwca br. o godz. 14.00 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu, podczas Mszy św. i z krótkimi koncertami, wystąpią: Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, dyr. Henryka Iglewska-Mocek; Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, dyr. Maria Pawelec; Chór Chłopięco–Męski Bazyliki Kaliskiej, dyr. Marek Łakomy. Akompaniować na organach będzie Krzysztof Niegowski.

W tym roku mija również pierwsza rocznica śmierci znakomitego chórmistrza, twórcy "Poznańskich Słowików" – prof. Stefana Stuligrosza. Jego pogrzeb w Poznaniu odbył się podczas XIX edycji Wielkopolskich Spotkań Chóralnych. Koncert poświęcony tej rocznicy odbędzie się w sobotę 22 czerwca br. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej, Aula WPA UAM, ul. Nowy Świat 28–30.

Organizatorzy jako "gwiazdę" tegorocznego festiwalu zaprosili Chór Chłopięco–Męski Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod dyr. Macieja Wielocha. Podczas występu pt. "W I rocznicę śmierci Stefana Stuligrosza" na fortepianie i organach akompaniować będzie Maciej Bolewski.

Wstęp na koncert będzie bezpłatny, jednak wejście odbywać się będzie na podstawie zaproszenia, które będzie można otrzymać w Sekretariacie Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczne obchody zostały dofinansowane na podstawie projektów z Wydziałów Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

  • Więcej informacji o "Carmen Sacrum Festival" 2013