IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie

31.08.2017

Obdarz Panie nasze czasy pokojem - hasło IX Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES zostało zaczerpnięte ze starożytnej antyfony Kościoła. Nawiązuje do jednego z głównych charyzmatów Pueri Cantores - idei głoszenia pokoju na świecie - którą najlepiej oddają słowa założyciela Federacji PUERI CANTORES, ks.Fernanda Mailleta, wygłoszone w przededniu zakończenia II Wojny Światowej - "Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać pokój Boży"

IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, który odbędzie się w stolicy Podkarpacia, zgromadzi ponad 1100 chórzystów z całego kraju i z zagranicy. Do Rzeszowa przyjadą również zaproszeni goście z narodowych Federacji Pueri Cantores, które działają na wszystkich kontynentach świata.

Śpiewana Modlitwa o Pokój stanowi jedno z Wydarzeń Centralnych każdego Kongresu i jest nabożeństwem wyróżniającym Pueri Canores wśród innych ruchów i organizacji kościelnych. Nie zabraknie jej także w Rzeszowie. Ponad 1100 Małych Śpiewaków z całej Polski, ale także z Łotwy, Litwy, Ukrainy i Węgier weźmie udział w tym głębokim misterium 9.09.2017 w kościele Farnym Św. Wojciecha i Św. Stanisława.

W roku 2017 obchodzimy Jubileusz 25-lecia Polskiej Federacji PUERI CANTORES. Udział w Kongresie chórów z krajów Europy Środkowowschodniej, zwłaszcza z Ukrainy, jest symboliczny i napełnia całą rodzinę PUERI CANTORES ogromną radością. W połączeniu z hasłem i miejscem wydarzenia stanowi głośne wołanie Małych Śpiewaków o pokój w ludzkich sercach, o pokój w naszej Ojczyźnie, o pokój dla całego regionu i całego świata.

Nagranie koncertu galowego
Noc chórów - TVS Telewizja Sędziszów Małopolski