XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2012, 120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej


"Carmen Sacrum Festiwal" jest skierowany do chórów amatorskich. Celem festiwalu, oprócz promowania muzyki chóralnej i doskonalenia poziomu artystycznego chórów amatorskich, jest również wzajemna konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń i okazja do nawiązywania kontaktów miedzy zespołami.

W poprzednich latach występowały tu m.in. Kraków Gospel Choir, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" z Koła, Chór "Aksion" Prawosławnej Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, Chór Chłopięco-Młodzieżowy Państwowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Chór Żydowski "Clil", Pueri Cantores Plocenses, a także Chór "Castellum Cantans" z Kórnika.

POZNAJ WYKONAWCÓW »
PROGRAM FESTIWALU »
ZOBACZ NAGRANIA Z POPRZEDNICH LAT »Patronaty honorowe

 • Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Grzegorz Sapiński - Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
 • ks. kanonik dr hab. Robert Tyrała - Prezydent Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores"

Komitet honorowy

 • dr inż. Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza - Przewodniczący
 • ks. dr hab. Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji "Pueri Cantores"
 • ks. prałat dr Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
 • Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Poznaniu
 • Marzena Ścisła - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 • Adela Przybył - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza
 • Barbara Nowak - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • ks. dr Jacek Paczkowski - Prezes Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej
 • Grażyna Dziedziak - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu
 • Barbara Fibinger - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
 • Adam Klocek - Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej
 • Katarzyna Piątkowska-Pinczewska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu
 • Mirosław Przybyła - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 • Marek Rozpara - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
 • Lech Matuszak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
 • Józef Kęsik - chórzysta senior
 • Kazimierz Pasternak - Prezes Honorowy Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Helena Radziłowicz - Prezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Włodzimierz Langner - Wiceprezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Małgorzata Hofman - Sekretarz Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Marek Łakomy - kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej, koordynator XIX Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival"

Program

14 - 21 czerwca 2012

 • Galeria Sztuki im. Jana Tarasina - wystawa pt. "Czy to jeszcze pamiętasz... - 120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej"

piątek 22 czerwca 2012 - Bazylika św. Józefa godz. 18.00

sobota 23 czerwca 2012 - pl. św. Stanisława godz. 21.00

 • Koncert Plenerowy pt. "Karol Lipiński - Czesław Niemen"
  wykonawcy:
  Maria Włoszczowska - skrzypce,
  Adrian Błaszczyk - sopran,
  Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej,
  Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej,
  Zespół Muzyczny "Części Zamienne",
  dyrygenci: Adam Klocek, Marek Łakomy,
  (w programie utwory Karola Lipińskiego i piosenki Czesława Niemena)

niedziela 24 czerwca 2012 - Bazylika św. Józefa

 • godz. 11.00 - Msza św. i krótki koncert Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - dyr. Halina Dyczek
 • godz. 16.00 - Msza św. łacińska i krótki koncert Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej - dyr. Marek Łakomy

niedziela 24 czerwca 2012 - Cmentarz Tyniecki

 • Złożenie wiązanki i zapalenie znicza na grobie śp. ks. prałata Lucjana Andrzejczaka, założyciela Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej i współtwórcy Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival"

Wykonawcy XIX Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2012:


Jasnogórski Zespół Wokalny "Camerata" powstał na Jasnej Górze z inicjatywy Ojca Nikodema Kilnara. Od stycznia 2006 chór prowadzi Jarosław Jasiura. Zespół tworzy młodzież gimnazjalna i szkół średnich miasta Częstochowy, a także studenci.

Na co dzień chór zapewnia oprawę muzyczną uroczystości w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Zespół prowadzi również działalność koncertową. Chór posiada bardzo zróżnicowany repertuar kościelny i świecki od muzyki dawnej po muzykę współczesną. Do najcenniejszych utworów śpiewanych przez "Cameratę" należą dzieła z archiwum Jasnogórskiego od niedawna odkrywane przez polskich muzykologów.

Do ostatnich osiągnieć Zespołu można zaliczyć im.: zdobycie Grand Prix na V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy oraz I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych na I Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Vratislavia Sacra" we Wrocławiu.


 

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu pracuje pod kierunkiem mgr Marii Pawelec od września 2007 roku. Śpiewają w nim uczniowie klas II-V szkoły II st. Realizowanym kierunkiem działalności zespołu jest łączenie funkcji dydaktycznej z działalnością koncertową.

Mimo, iż chór istnieje zaledwie od kilku lat, ma już na swoim koncie wiele występów na terenie szkoły i miasta. W 2008 r. brał udział w XV Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych "Carmen Sacrum Festival", a w 2009 r. wspólnie z chórem PSM I st. i Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej wykonał Requiem Gabriela Faure.

Zespół z powodzeniem bierze także udział w konkursach chóralnych. W 2008 r. zdobył II nagrodę w konkursie chóralnym Cantio Lodziensis, w 2010 r. III miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Ignazego Reimanna w Wambierzycach, a w 2011 r. brązowy dyplom na I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych "Warszawska Wiosna Chóralna".

Repertuar chóru odznaczający się dużą różnorodnością obejmuje zarówno pieśni religijne jak świeckie, od muzyki dawnej po utwory współczesne.


 

Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu istnieje od 1997 roku. Założycielem i dyrygentem jest Henryka Iglewska-Mocek.

W ciągu swojej 14-letniej działalności zespół odniósł wiele sukcesów. Uczestniczył w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży, zajmując w nim czołowe lokaty (I i II miejsca w etapie wojewódzkim oraz wyróżnienia w etapie centralnym). W Finale XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy zdobył SREBRNY KAMERTON (2008 rok).

Od 2006 roku uczestniczy w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", zdobywając w przeglądach "Złote Pasma" i "Złote Klucze" Zespół uświetnia ważne uroczystości odbywające się na terenie regionu kaliskiego z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych. Współpracuje ze środowiskami kombatanckimi, Chórem Chłopięco-Męskim Bazyliki Kaliskiej a także współpracował z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM oraz Filharmonią Kaliską. Koncertował w Niemczech i we Włoszech, gościł u siebie zaprzyjaźnione chóry z tych państw a także delegacje z Anglii, Francji, Holandii, Izraela, Ukrainy i Szwajcarii.

Repertuar zespołu artystycznego jest zróżnicowany, obejmuje muzykę klasyczną od średniowiecza do współczesności a także religijną (w tym gospel), patriotyczną oraz popularną. W 2004 roku nagrał płytę CD, posiada również bogaty zbiór nagrań audiowizualnych.


 

Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej jest bezpośrednim spadkobiercą chóru męskiego "Echo" założonego na przełomie 1891/1892 roku. Na przestrzeni ponad stuletniej działalności zespół związany był zarówno z kościołami kaliskimi (kolegiata - dzisiejsza bazylika św. Józefa, św. Mikołaja - obecna katedra i OO. Franciszkanów), jak i świeckimi stowarzyszeniami rzemieślniczymi. W 1929 roku zarejestrowano pierwsze Towarzystwo Śpiewacze "Echo Kaliskie" przy kolegiacie w Kaliszu, a w roku 1937 zmieniono na Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu.

W 1993 roku, z inicjatywy Patrona Towarzystwa, Kustosza Sanktuarium św. Józefa - ks. prałata Lucjana Andrzejczaka utworzony zostaje chór chłopięcy "Schola Vocalis". Przełomem dla tradycji śpiewaczej parafii był rok 1997, kiedy to ponownie nastąpiła formalna sądowa rejestracja Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu. Rozdzielone zostały funkcje organizacyjno - finansowe od artystycznych. Muzyczną wizytówką "Echa" stał się Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem pozostał dotychczasowy dyrygent Marek Łakomy.

Chór koncertował w wielu miastach Polski, odbył 12 podróży artystycznych do krajów Europy. Nagrywał audycje radiowe w Polsce, Włoszech, Niemczech i Szwecji, występował w programach telewizyjnych. Nagrał 4 płyty CD. Współpracował z Filharmonią Kaliską i Państwowym Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

W marcu 2007 r. zespół zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej w Żorach, a w październiku 2010 Brązowy Dyplom w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym "Ars Liturgica" w Gnieźnie.

Od roku 2000 zespół jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia "Pueri Cantores". Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje ks. prałat dr Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa, a prezesem Towarzystwa jest Helena Radziłowicz.


Organizator

 • Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu

Komitet organizacyjny

 • Krystyna Gościniarek
 • Małgorzata Hofman
 • Katarzyna Hybś
 • Henryka Iglewska-Mocek - nauczyciel emisji głosu
 • Marek Kawczyński
 • Mieczysław Kuchciki
 • Tomasz Kwinta
 • Włodzimierz Langner
 • Zdzisław Mikołajczak
 • Grzegorz Olejnik
 • Małgorzata Olejnik
 • ks. Tomasz Płóciennik - opiekun duchowy chóru
 • Helena Radziłowicz - Prezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Mirosław Smaga
 • Jolanta Żarnecka

Koordynator projektu

 • Marek Łakomy - kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej

Zrealizowano z udziałem środków finansowych budżetu Kalisza - miasta na prawach powiatu w ramach mecenatu nad kulturą.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Sponsorzy

 • PIANO GRUPPE Adam Żmurkiewicz, ul. Podmiejska 34/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 597 11 04
 • MUSIC PARTNERS POLSKA s.c. Arkadiusz Przybył, Sebastian Adamczyk, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 90 23
 • MusiCCenter, ul Fabryczna 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 59 88
 • Koszyczarski Krystyn Wyroby Cukiernicze, Biernackiego 10, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 38 08


Artykuły i informacje w mediach