Carmen Sacrum Festival


"Ks. prałat kochał muzykę i dokładnie wiedział, jaki ma być jej udział w ubogacaniu liturgii. Ale również wielokrotnie powtarzał, że dla św. Józefa trzeba robić więcej. Święty Józef tego od nas wszystkich wymaga. Chciał, aby Sanktuarium Świętego Józefa było centrum działań kulturalnych. Zrozumieliśmy dokładnie Jego intencje i w 1990 roku, przy okazji podpisywania przez wojewodów województw wielkopolskich (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i sieradzkiego) porozumienia w zakresie działalności kulturalnej, powołaliśmy Przeglądy Chórów Kościelnych, które później przekształciły się w Wielkopolskie Spotkania Chórów Kościelnych i ostatecznie w Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival". Pierwszy Przegląd odbył się 17 marca 1991 roku w Bazylice św. Józefa [...]."

Marek Łakomy
(fragm. książki pt. "Ks. prałat Lucjan Andrzejczak w Bazylice Kaliskiej (1980-2001)" pod red. ks. prałata Jacka Ploty)

"Carmen Sacrum Festiwal" jest skierowany do chórów amatorskich. Celem festiwalu, oprócz promowania muzyki chóralnej i doskonalenia poziomu artystycznego chórów amatorskich, jest również wzajemna konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń i okazja do nawiązywania kontaktów miedzy zespołami.

W poprzednich latach występowały tu m.in. Kraków Gospel Choir, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" z Koła, Chór "Aksion" Prawosławnej Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, Chór Chłopięco-Młodzieżowy Państwowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Chór Żydowski "Clil", Pueri Cantores Plocenses, a także Chór "Castellum Cantans" z Kórnika.