XXIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" 2022


Msza Święta

Koncert

Przed nami XXIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival"!
Mszą Świętą w sobotę, 25 czerwca o godz. 18:00, sprawowaną przez ks. bpa Łukasza Buzuna, zainaugurowany zostanie XXIX Carmen Sacrum Festiwal.Po niej o godz. 19.00 nastąpi Chóralny Koncert Festiwalowy. W Kaliszu gościć będzie Żeński Chór Wokalny „Iuvenes Corda” z Białegostoku pod dyr. Anny Olszewskiej oraz Zespół Wokalny „Portamento” z Parku Kultury w Starachowicach pod dyr. Bożeny Magdaleny Mrózek. Usłyszymy także Chór Bazyliki Kaliskiej pod dyr. Małgorzaty Piotrowskiej. Chóry uświetnią Mszę Świętą oraz wystąpią podczas koncertu w Bazylice Św. Józefa.

Ideą Festiwalu, oprócz promowania muzyki chóralnej i doskonalenia poziomu artystycznego chórów, jest również wzajemna konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń i okazja do nawiązywania kontaktów między zespołami.

Tegoroczna edycja Carmen Sacrum to spotkanie trzech różnych chórów. Choć to chóry z trzech różnych części Polski, mają wspólny mianownik – pasję do śpiewania.

- Usłyszymy muzykę różnorodną – od baroku po współczesność – Małgorzata Piotrowska, dyrygentka Chóru Bazyliki Kaliskiej – Podczas koncertu zabrzmią utwory ambitne i ciekawe. Carmen Sacrum to bowiem spotkanie ludzi pełnych pasji. Ludzi, którzy chcą śpiewać, chcą śpiewać na chwałę Pana - dodaje.

XXIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival organizowane są już od lat przez Towarzystwo Śpiewacze Echo w Kaliszu, a sfinansowane z projektów ze środków budżetowych Miasta Kalisza w ramach Mecenatu nad Kulturą oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.


Żeński Chór Kameralny „Iuvenes Corda” to powstały w 2022 roku zespół działający pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Olszewskiej. Chór zadebiutował w maju 2022 roku podczas Chóralnego Konkursu Pieśni Maryjnej w Niemczu, gdzie zdobył Grand Prix oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu maryjnego. W skład chóru wchodzą chórzystki pracujące już wcześniej pod batutą Pani Dyrygent w chórze Schola Cantorum Bialostociensis. Niegasnące zamiłowanie do wspólnego muzykowania zmotywowało studentki do założenia zespołu, aby ponownie móc wspólnie tworzyć i przeżywać muzykę oraz doświadczać piękna bogatych współbrzmień. Dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu, a także nauce przekazywanej dziewczętom latami przez Panią Dyrygent, wiele chórzystek studiuje obecnie dyrygenturę chóralną na różnych uczelniach muzycznych w całej Polsce. W zespole nie brakuje również dziewcząt, które pomimo studiowania kierunków niezwiązanych z muzyką, nie porzuciły swojej pasji i w dalszym ciągu pielęgnują ją poprzez śpiew w chórze.


Zespól Wokalny „Portamento” to jeden z zespołów Szkoły Chóralnej Parku Kultury w Starachowicach. Działa zaledwie od roku, ale już może poszczycić się sukcesami - jest laureatem Złotej Harfy Eola 43. edycji Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” w Kaliszu (2021) oraz laureatem I miejsca III Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu Pieśni Maryjnej „Laudate Mariam” w Ciekotach (2022).
Dziewczęta śpiewające w zespole to 6 uczennic starachowickich szkół ponadpodstawowych i jedna -  uczennica szkoły podstawowej.
Zespół jest integralną częścią Chóru Kameralnego „Portamento”, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Wśród licznych nagród i wyróżnień najwięcej jest zdobytych na Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM w Kaliszu  – Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Harfami oraz Bursztynową Harfą jurorzy honorowali dziewczęta zarówno w kategorii chóry kameralne, jak też zespoły wokalne.
Chór Kameralny „Portamento” współpracuje od 2006 roku z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych – Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki, a finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Założycielem i dyrygentem zespołu oraz chóru „Portamento”  jest Bożena Magdalena Mrózek.


POPRZEDNIE EDYCJE CSF »
ZOBACZ NAGRANIA Z POPRZEDNICH LAT »