Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu


W latach osiemdziesiątych XIX wieku przy kościele farnym (dzisiejsza kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Bazylika św. Józefa) zaczyna działalność chór, założony przez ks. Hordiewicza. Pierwsze wzmianki prasowe, mówiące o kilkuletnim istnieniu chóru kościelnego śpiewającego w czasie nabożeństw, pochodzą z roku 1891. W początkach XX zespół zaczyna współpracę z pozostałym kaliskimi towarzystwami śpiewaczymi. W 1912 roku chór przenosi swą siedzibę do Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan pw. św. Józefa i łączy się z chórem pw. św. Cecylii z kościoła św. Mikołaja (obecnie Katedra Kaliska).

W 1926 roku dyrygentem zespołu zostaje Franciszek Uziębło - organista i nauczyciel muzyki w kaliskiej Szkole Muzycznej. Dzięki jego staraniom chór wraca do kościoła WNMP, a w roku 1929 w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zarejestrowane zostaje Towarzystwo Śpiewacze "Echo" przy Kolegiacie w Kaliszu.

W skutek nieporozumień i zatargów w 1936 roku przeniesiona zostaje siedziba Towarzystwa z domu parafialnego do budynku Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan, a w rok później następuje ponowna rejestracja jako Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu.

Po II wojnie światowej śpiewacy chórów kaliskich tworzą "Reprezentacyjny chór miasta Kalisza "Echo" pw. św. Cecylii". Próby odbywają się w sali Wydziału Kultury i Sztuki w Starostwie Powiatowym, pod kierunkiem prezesa Pawła Kołowrockiego i dyrygenta Czesława Matuszewskiego. W lipcu 1947 roku rozdzielono zespół na dwa odrębne towarzystwa. "Echiści" pozostali przy kościele św. Józefa i kontynuowali działalność w oparciu o statut z 1929 roku. W roku tym ufundowano także nowy sztandar, który poświęcony został przez ówczesnego proboszcza parafii WNMP - ks. prałata Mieczysława Janowskiego.

W 1992 roku obchodzono 100-lecie Towarzystwa, które od 1987 roku pracowało pod artystycznym kierownictwem Marka Łakomego. Wtedy to właśnie Patron Towarzystwa, ks. prałat Lucjan Andrzejczak wychodzi z propozycją powołania chóru chłopięcego "Schola Vocalis"i w przyszłości połączenia go z głosami męskimi Towarzystwa. Pierwszy występ zespołu chłopięcego nastąpił 24 października 1993 roku w Bazylice św. Józefa. Konsekwentne opracowywanie nowego, wspólnego repertuaru doprowadziło w 1997 roku do powołania Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej. 15 maja tego roku nastąpiła już po raz trzeci rejestracja Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu, które wpisane zostało do rejestru Stowarzyszeń i Związków, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Kaliszu. Rozdzielone zostały zatem funkcje artystyczne od organizacyjno-finansowych. Prezesem został wybrany Kazimierz Pasternak, który pełnił swoją funkcję do końca roku 2004.Od 01 stycznia 2005 roku do 25 listopada 2008 roku prezesem Towarzystwa był Leszek Harendarz. Następnie prezesem Towarzystwa została Helena Radziłowicz.

Obecnie skład zarządu przedstawia się następująco :

 • Joanna Walczak - Prezes
 • Magdalena Pęchorzewska - Wiceprezes
 • Krzystof Sikora - Skarbnik
 • Maciej Adamczyk - Sekretarz
 • Marek Kasprowicz - Członek
 • Łukasz Mowczas - Członek

Za szczególnie doniosłe zasługi swoją działalnością w charakterze Prezesa Towarzystwa, Kazimierz Pasternak otrzymał na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków Towarzystwa godność Prezesa Honorowego.

Celem Towarzystwa jest m. in. popieranie i działanie na rzecz rozwoju muzyki i śpiewu sakralnego, pielęgnowanie i rozwój tradycji śpiewaczych oraz podnoszenie poziomu i uświetnianie kultu św. Józefa i św. Rodziny.

Statut Towarzystwa (link do podstrony)

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej,
 • organizowanie:
  • Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival" (od 1993 - XIX edycji),
  • Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego "Vox Basilicae Calissiensis (1996, 1999, 2004, 2010),
  • Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Redemptoris Custos (1997, 2000, 2009),

Towarzystwo jest również wydawcą:

 • "Pieśnią i sercem" - pieśni do św. Józefa na chór mieszany i męski a cappella (1994),
 • "Kolędować Małemu" - Polskie kolędy i pastorałki (1995),
 • "W oczekiwaniu" - pieśni na chór mieszany a cappella (1996),
 • "Vox Basilicae Calissiensis" - utwory nagrodzone i wyróżnione na Ogólnopolskich Konkursach Kompozytorskich (1997, 2000, 2005, 2011),
 • "Redemptoris Custos" - pokłosie konkursów poetyckich (1998, 2001, 2010).

Poprzez organizowanie koncertów dla Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej poza granicami Polski, towarzystwo promuje kulturę kraju, regionu i miasta.