XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2018


Pod honorowym patronatem

J.E. Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, Biskupa Kaliskiego

i Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta Miasta Kalisza

Piątek - 15 czerwca 2018 roku, godz. 19:00

Koncert DEUS ET HOMINIBUS - Bogu i ludziom, Taras Bazyliki św. Józefa w Kaliszu (od strony parku), (w razie niepogody Sala Koncertowa PSM w Kaliszu)

Wykonawcy:

 • Patrycja Kliber - śpiew
 • Zespół Muzyczny Części Zamienne (w składzie: Agata Górecka – śpiew, Martcho Laltchev – instrumenty klawiszowe, Grzegorz Walendowski – saksofon, Adam Chmielewski – gitara basowa, Mirosław Skowroński – perkusja)
 • Chór Bazyliki Kaliskiej, dyrygent Marek Łakomy

Niedziela - 17 czerwca 2018 roku, godz. 18:00

Msza święta Jubileuszowa z okazji XXV-lecia Wielkopolskich Spotkań Chóralnych CARMEN SACRUM FESTIVAL, koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Łukasza Buzuna, Bazylika św. Józefa w Kaliszu

Bernard Stieler, Msza nr 15 „O ŚWIĘTYM JÓZEFIE KALISKIM”

Prawykonanie w Bazylice św. Józefa w Kaliszu

Wykonawcy:

 • Zespół Instrumentalny CAMERATA CALISSIENSIS (Sonia Kusiak - flet, Ryszard Jarosik – obój, Katarzyna Kwiatkowska – róg, Marcin Wieczorek – trąbka, Przemysław Chmielewski - puzon, Jacek Fabiniak, Zofia Fabiniak – I skrzypce, Beata Dobak – II skrzypce, Cristian Pitis – altowka, Iwona Gorgol – wiolonczela, Maria Szymkiewicz – kontrabas),
 • Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu - przygotowanie Beata Szymańska,
 • Chór KOPERNIK III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu – przygotowanie Henryka Iglewska – Mocek,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu – przygotowanie Maria Pawelec,
 • Chór Bazyliki Kaliskiej – przygotowanie Marek Łakomy.

Z udziałem:

 • Chóru Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu – przygotowanie Krzysztof Niegowski,
 • Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu – przygotowanie Maria Pawelec,
 • Kaliskiego Chóru Nauczycielskiego – przygotowanie Małgorzata Błaszczyk,
 • Towarzystwa Śpiewaczego LIRA Parafii św. Gotarda – przygotowanie Józef Czerniak

Dyrygent koncertu - Marek Łakomy

Organizator: Towarzystwo Śpiewacze ECHO w Kaliszu

Partnerzy: Bazylika św. Józefa w Kaliszu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kaliszu, Kuria Diecezjalna w Kaliszu, Restauracja Święty Józef, Drukarnia Kalgraf, WSK ”PZL-Kalisz” Sp. z o.o.

Sponsorzy: Drukarnia Kalgraf, WSK ”PZL-Kalisz” Sp. z o.o., Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Patronat medialny: Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Opiekun, Radio Rodzina Diecezji Kalskiej, Dom Józefa - Telewizja Diecezji Kaliskiej

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Kalisza

Dofinansowano ze środków budżetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego