XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2013


"Carmen Sacrum Festiwal" jest skierowany do chórów amatorskich. Celem festiwalu, oprócz promowania muzyki chóralnej i doskonalenia poziomu artystycznego chórów amatorskich, jest również wzajemna konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń i okazja do nawiązywania kontaktów miedzy zespołami.

W poprzednich latach występowały tu m.in. Kraków Gospel Choir, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" z Koła, Chór "Aksion" Prawosławnej Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, Chór Chłopięco-Młodzieżowy Państwowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Chór Żydowski "Clil", Pueri Cantores Plocenses, a także Chór "Castellum Cantans" z Kórnika.ZOBACZ AFISZ »
ARTYKUŁ O FESTIWALU »
POZNAJ WYKONAWCÓW »
PROGRAM FESTIWALU »22 czerwca 2013 roku w Kaliszu

Gwiazdą spotkań będzie chór "Poznańskie Słowiki" prowadzone niegdyś przez prof. Stefana Stuligrosza. Nasz koncert będzie upamiętniał I rocznicę śmierci wybitnego dyrygenta.

Program

Sobota 22 czerwca 2013, godz. 14.00, Bazylika św. Józefa w Kaliszu

Sobota 22 czerwca 2013, godz. 18.00, Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30


Wykonawcy XX Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival" Kalisz 2013:

Stefan Stuligrosz (26.08.1920 - 15.06.2012) - twórca "Poznańskich Słowików"

Jesienią 1939 roku dziewiętnastoletni Stefan Stuligrosz skupił wokół siebie garstkę śpiewaków Chóru Katedralnego księdza Wacława Gieburowskiego i rozpoczął konspiracyjne próby. Chór śpiewał podczas Mszy w kościołach poznańskich: Świętego Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Dla mieszkańców okupowanego Poznania była to niezwykła manifestacja ducha polskości. Tak powstał Chór Stuligrosza.

Pierwszym znaczącym sukcesem młodego dyrygenta i chóru stał się gościnny występ w Filharmonii Warszawskiej w 1949 roku. Poznań był ze śpiewaków Stuligrosza dumny. Pod swe skrzydła oficjalnie przyjęła zespół Filharmonia Poznańska. Z biegiem czasu w całej Polsce zaczęto ich nazywać "Poznańskimi Słowikami".

Kreatorem klasy tego chóru był zawsze Stefan Stuligrosz. Człowiek całkowicie oddany muzyce. Przez pięć kadencji był rektorem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wykształcił znakomitych dyrygentów i chórmistrzów. Skomponował i opracował wiele utworów na chór a capella, z towarzyszeniem fortepianu, organów i orkiestry. Kierował redakcją muzyczną Polskiego Radia w Poznaniu, był prezesem Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego.

Jednak całe życie poświęcił przede wszystkim swoim Słowikom. Z nimi odniósł wielki sukces, który był możliwy dzięki systematycznej, wieloletniej pracy wszystkich Jego śpiewaków. Stefan Stuligrosz zbudował artystyczny wizerunek chóru, a niepowtarzalne brzmienie, szeroki repertuar i wychowanie młodych chórzystów, stały się symbolami zespołu. Profesor niestrudzenie wprowadzał do chóru nowych śpiewaków, uczył ich wrażliwości muzycznej i dbał o aksamitną barwę całego zespołu. Potrafił z niego wydobyć krystaliczną jasność sopranów i altów, a głosy męskie stanowiły fundament, na którym opierał się każdy akord.

Za swe dokonania wyróżniony został wieloma zagranicznymi i polskimi odznaczeniami z Orderem Orła Białego na czele.

15 czerwca 2012 roku Profesor Stefan Stuligrosz odszedł na zawsze. Jego dzieło trwa...


 

Maciej Wieloch - dyrektor artystyczny "Poznańskich Słowików"

Maciej Wieloch jest poznaniakiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Urodzony w mieście nad Wartą, dorastał, kształcił się i pracuje w Poznaniu nieprzerwanie w muzycznym fachu. Po ukończeniu średniej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina (w klasie fortepianu) uzyskał w 1980 roku dyplom z wyróżnieniem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie śpiewu solowego. Trzy lata później miał już drugi dyplom z wyróżnieniem tej samej poznańskiej uczelni, w klasie dyrygentury symfonicznej profesorów: Stefana Stuligrosza i Renarda Czajkowskiego.

W Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu został naprzód chórmistrzem, a od roku 1995 dyrygentem. Dyrygował zespołem opery poznańskiej na festiwalach i w trakcie gościnnych występów w Niemczech, Belgii, Luxemburgu i we Francji. Równolegle wykładał w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Przygotował w rodzimej uczelni wiele świetnych studenckich spektakli operowych i koncertów.

Jest wszakże w muzycznym życiorysie Macieja Wielocha rzecz szczególna, która wiąże się z samym początkiem jego artystycznej pasji. W maju 1965 roku, mały Maciej zdał egzamin do "Poznańskich Słowików". Został w chórze Stefana Stuligrosza sopranistą, nauczył się świetnie czytać nuty, poznał tajemnice wielkiej muzyki. Śpiewał z chórem w sławnych salach koncertowych i odwiedził wiele zakątków świata. Był solistą koncertów oratoryjnych.

W roku 1979 Stefan Stuligrosz zaproponował, by został jego asystentem i II dyrygentem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej. Przez długie lata Maciej Wieloch pomagał sędziwemu Profesorowi w trakcie prób zespołu. Dyrygował wieloma koncertami.

Po śmierci Stefana Stuligrosza w czerwcu 2012 roku - zgodnie z Jego wolą - Maciej Wieloch został mianowany szefem artystycznym "Poznańskich Słowików".


 

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej - "Poznańskie Słowiki"

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej nazywany powszechnie "Poznańskimi Słowikami", znany jest w całej Polsce, jak i poza jej granicami. Daje rocznie kilkadziesiąt koncertów. Śpiewał we wszystkich niemal krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Korei Płd. oraz Japonii. Chór występował dla koronowanych głów i prezydentów, a także wielokrotnie dla Papieża Polaka, Jana Pawła II.

Słowiki wykonują dzieła mistrzów średniowiecznych, epoki renesansu, wokalno-instrumentalne arcydzieła baroku Bacha i Haendla, utwory klasycyzmu Mozarta, Haydna i Beethovena, romantyzmu Chopina, Schuberta, śpiewają wreszcie kompozycje współczesne.

"Poznańskie Słowiki" współpracowały z wybitnymi artystami m.in. z Barbarą Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renatą Scotto, Krystyną Szostek-Radkową, Teresą Żylis-Garą, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem. Chórem dyrygowali m.in.: Stanisław Wisłocki, Marek Pijarowski, David Shalom i legendarny Leonard Bernstein. Zespół stale współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, muzykował wielokrotnie w Polsce i za granicą także z innymi orkiestrami, tak sławnymi jak "Sinfonia Varsovia", czy "Philharmonia Hungarica".

"Poznańskie Słowiki" nagrały kilkadziesiąt płyt, zarejestrowały setki nagrań radiowych i telewizyjnych. Chór występował w dwóch filmach fabularnych: "Poznańskie Słowiki" (1965) oraz "Tydzień z życia mężczyzny" (1999).

Przez ponad 70 lat zespół tworzyło ponad 1500 śpiewaków. Obecnie "Poznańskie Słowiki" to prawie 100 śpiewających chłopców i panów. Pod batutą Macieja Wielocha kontynuują dzieło Stefana Stuligrosza. Ich wspólny sukces jest muzyczną wizytówką Poznania i Polski.


 

Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu

Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu istnieje od 1997 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Henryka Iglewska-Mocek. W ciągu swojej 16-letniej działalności zespół odniósł wiele sukcesów. Uczestniczył w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, zajmując w nim czołowe lokaty (I i II miejsca w etapie wojewódzkim oraz wyróżnienia w etapie centralnym). W Finale XXVIII (2008 rok) i XXXI (2011 rok) Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy zdobył SREBRNY KAMERTON. Dodatkowo, w 2011 roku otrzymał Nagrodę Specjalną - Puchar Gazety Pomorskiej. W Finale XXXII (2012 rok) Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy otrzymał : ZŁOTY KAMERTON, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę specjalną i Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę specjalną Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta, ufundowana przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 2006 do 2012 roku uczestniczył w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", zdobywając w przeglądach ZŁOTE PASMA i ZŁOTE KLUCZE (część z nich z wyróżnieniem).

Chór "Kopernik" - poza działalnością artystyczną w macierzystej szkole - koncertuje również na rzecz wielu instytucji, zrzeszeń, organizacji oraz władz samorządowych i kościelnych, a także najwyższych władz państwowych. Współpracuje ze środowiskami kombatanckimi, a także chórami: polskimi i europejskimi. Koncertował w Niemczech i we Włoszech, gościł u siebie zaprzyjaźnione chóry z tych państw, a także delegacje z Anglii, Francji, Holandii, Izraela, Ukrainy i Szwajcarii. Zespół chóralny uczestniczył również w wielu projektach muzycznych z Filharmonią Kaliską oraz z kaliskimi zespołami chóralnymi i artystami. To właśnie śpiewający "Kopernik" (jako gość specjalny) wziął udział w koncercie pt. "Czy mnie jeszcze pamiętasz?", na którym wykonane zostały utwory Czesława Niemena w nowych aranżacjach Marka Łakomego. Chór wraz z Filharmonią Kaliską wykonał wielką formę wokalno-instrumentalną - kantatę Widma Stanisława Moniuszki. Wykonaniem dzieła dyrygował Tadeusz Wicherek.

Chór współpracował również z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM oraz Filharmonią Kaliską. Nadto jest częstym gościem podczas inauguracji roku akademickiego czy uroczystości absolutoryjnych w kaliskich szkołach wyższych. Od kilku lat przygotowuje koncerty bożonarodzeniowe razem z Chórem Chłopięco-Męskim Bazyliki Kaliskiej oraz szkolnym Teatrem "Niby nic" III LO.

Repertuar zespołu artystycznego jest bardzo zróżnicowany, obejmuje muzykę klasyczną: od średniowiecza do współczesności, ale też religijną (w tym gospel), patriotyczną oraz ludową i popularną. Chór współpracuje z kompozytorami współczesnej muzyki chóralnej, m.in. z Bernardem Stielerem.

Działalność zespołu wspiera wiele osób, Władze Miasta Kalisza - Prezydent dr inż. Janusz Pęcherz, instytucje państwowe oraz sponsorzy prywatni, np. Państwo Marianna i Eugeniusz Molendowscy, właściciele Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Mikstat - Las w miejscowości Mikstat Pustkowie, gdzie chór odbywa coroczne warsztaty szkoleniowe. Życzliwą opieką otacza zespół od samego początku jego istnienia dr Elżbieta Steczek-Czerniawska - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Rada Rodziców III LO.


 

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu pracuje pod kierunkiem mgr Marii Pawelec od września 2007 roku. Śpiewają w nim uczniowie klas II-V szkoły II st. Mimo, iż zespół istnieje zaledwie od kilku lat, ma już na swoim koncie wiele występów na terenie szkoły i miasta. Dwukrotnie brał udział w Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych "Carmen Sacrum Festival". Od początku swojej działalności koncertowej współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, z którą wykonał m.in. "Requiem" Gabriela Faure (2009 r.) Od dwóch lat prowadzi także współpracę z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunkiem Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej w Kaliszu.

Zespół z powodzeniem bierze także udział w konkursach chóralnych. W 2008 r. zdobył II nagrodę w konkursie chóralnym "Cantio Lodziensis", w 2010 r. III miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Ignazego Reimanna w Wambierzycach, a w 2011 r. brązowy dyplom na I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych "Warszawska Wiosna Chóralna".

Repertuar chóru odznaczający się dużą różnorodnością obejmuje zarówno pieśni religijne jak świeckie, od muzyki dawnej po utwory współczesne.


 

Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej

Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej jest bezpośrednim spadkobiercą chóru męskiego "Echo" założonego na przełomie 1891/1892 roku. Na przestrzeni ponad stuletniej działalności zespół związany był zarówno z kościołami kaliskimi (kolegiata - dzisiejsza bazylika św. Józefa, św. Mikołaja - obecna katedra i OO. Franciszkanów), jak i świeckimi stowarzyszeniami rzemieślniczymi. W 1929 roku zarejestrowano pierwsze Towarzystwo Śpiewacze "Echo Kaliskie" przy kolegiacie w Kaliszu, a w roku 1937 zmieniono na Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu.

W 1993 roku, z inicjatywy Patrona Towarzystwa, Kustosza Sanktuarium św. Józefa - ks. prałata Lucjana Andrzejczaka utworzony zostaje chór chłopięcy "Schola Vocalis". Przełomem dla tradycji śpiewaczej parafii był rok 1997, kiedy to ponownie nastąpiła formalna sądowa rejestracja Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu. Rozdzielone zostały funkcje organizacyjno - finansowe od artystycznych. Muzyczną wizytówką "Echa" stał się Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem pozostał dotychczasowy dyrygent Marek Łakomy.

Chór koncertował w wielu miastach Polski, odbył 12 podróży artystycznych do krajów Europy. Nagrywał audycje radiowe w Polsce, Włoszech, Niemczech i Szwecji, występował w programach telewizyjnych. Nagrał 5 płyt CD. Współpracował z Filharmonią Kaliską i Państwowym Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

W marcu 2007 r. zespół zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej w Żorach, a w październiku 2010 Brązowy Dyplom w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym "Ars Liturgica" w Gnieźnie.

Od roku 2000 zespół jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia "Pueri Cantores". Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje ks. prałat dr Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa, a prezesem Towarzystwa jest Joanna Walczak.


Organizatorzy

  • Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu
  • Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Artykuły i informacje w mediach