Federacja Pueri Cantores


Federacja Pueri Cantores jest zrzeszeniem kościelnych chórów chłopięcych, dziewczęcych i młodzieżowych mieszanych. Jej główną ideą jest wychowanie oraz formacja dzieci i młodzieży poprzez udział w liturgii kościoła rzymsko-katolickiego.

Od roku 2000 Chór Bazyliki Kaliskiej jest członkiem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Zespół czynnie uczestniczy w kongresach krajowych (Nowy Sącz 2008, Siedlce - Biała Podlaska 2010, Częstochowa 2012, Rzeszów 2017) i międzynarodowych (Kolonia 2004, Rzym 2005/2006, Kraków 2007, Sztokholm 2009) organizacji.