XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne

23.06.2014

W sobotę 21 czerwca 2014 r. w Kaliszu odbyło się XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne CARMEN SACRUM FESTIVAL. Organizatorami festiwalu było Towarzystwo Śpiewacze Echo i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Festiwal rozpoczął się Mszą św. o godz. 1200 w Bazylice. Eucharystii przewodniczył ks. prał. dr Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium. Homilie wygłosił ks. Jarosław Powąska. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnili chórzyści. Po zakończeniu Mszy św. w Sanktuarium odbył się koncert chórów, które przybyły na festiwal.

Po występie chórów nastąpiła ceremonia wręczenia statuetek. Statuetki zostały wręczone przez Ks. prał. Jacka Plotę, Kustosza Sanktuarium św. Józefa i panią Joannę Walczak, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Echo.

Również w ten sam dzień, o godzinie 18:00 w sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej wystąpił zespół Affabre Chamber Singers, czyli sześciu chórzystów śpiewających a cappella.

I Kaliski Fesitwal Chóralny i kanonizacja Jana Pawła II

27.04.2014

Na miejsce drugiego koncertu w ramach I Kaliskiego Festiwalu Chóralnego organizatorzy wybrali Katedrę Kaliską.

To inicjatywa dedykowana Świętemu Janowi Pawłowi II. W dniu Jego kanonizacji, podczas Koncertu Chórów, Kaliska Katedra wypełniła się rzeszą wiernych. Wiele utworów w repertuarze chórów nawiązywało do osoby Świętego Jana Pawła II. Nie zabrakło także odniesień do Jego nauczania.

Święty Jan Paweł II to był człowiek modlitwy rozumianej jako rozmowy z Bogiem. Zabierzmy stąd postanowienie codziennej modlitwy – mówił bp senior Stanisław Napierała do mieszkańców Kalisza zgromadzonych w niedzielę wieczorem pod pomnikiem Jana Pawła II.

Na spotkanie ze świętym licznie przybyli mieszkańcy Kalisza, którzy dziękowali za kanonizację Jana Pawła II. Wierni zgromadzili się przy pomniku Papieża Polaka znajdującego się przy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Przedstawiciele władz samorządowych Kalisza, duchowieństwa, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego i Bractwa św. Józefa złożyli pod pomnikiem papieża kwiaty, a wierni zapalili setki zniczy. Modlitewne czuwanie zakończyło odśpiewanie „Barki”.

Spotkanie uświetniły: występ Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej i koncert Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”.

Koncert z nadzieją

04.02.2014

W niedzielę, 26 stycznia w godzinach popołudniowych w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie (kościół farny) odbył się koncert kolęd „Rodzi się nadzieja” w wykonaniu Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Koncert, pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki i Burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia, dedykowany był wszystkim zaangażowanym w pomoc oraz potencjalnym dawcom szpiku kostnego.

Chór zaprezentował program 16 pieśni i kolęd od Adwentu do Trzech Króli. Na zakończenie przemówił ks. proboszcz prałat Aleksander Gendera, a także starosta krotoszyński Leszek Kulka. Pan Starosta podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób czynnie włączyli się do akcji rejestracyjnej potencjalnych dawców szpiku kostnego.

źródło: www.opiekun.kalisz.pl

Ślubowanie chórzystów

29.11.2013

24 listopada w niedzielę po uroczystości św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej w czasie Mszy św. koncelebrowanej miało miejsce przyjęcie do grona chórzystów nowych chłopców oraz Panów. Wśród nowo przyjętych do chóru są Adam Janowiecki, Piotr Sobański, Patryk Głębowski, Łukasz Walczak, Mateusz Walczak, Wojciech Kujawiński, Marek Berkowicz.

Przyrzeczenie z ich ust przyjął kustosz bazyliki św. Józefa w Kaliszu, ks. dr prał. Jacek Plota. Po Mszy św. w salce prób miało miejsce spotkanie przy kawie chórzystów, ich rodziców oraz byłych śpiewaków.

CSF 2013 - 20 lat chóralnego festiwalu w pigułce

13.06.2013

W tym roku przypadają już XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival". 22 czerwca o godz. 14.00 z tej okazji w bazylice św. Józefa odprawiona zostanie Msza św. z udziałem trzech chórów. O godzinie 18.00 zaś w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej w budynku UAM odbędzie się zaś koncert galowy w wykonaniu gwiazdy Festiwalu Chóru Chłopięco–Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod dyr. Macieja Wielocha.

Historia Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festiwal" sięga 1992 roku, kiedy to z pomysłem zorganizowania "Spotkań Chórów Kościelnych" zwrócił się do ówczesnego Kustosza Sanktuarium Św. Józefa ks. prałata Lucjana Andrzejczaka Marek Łakomy, dyrygent chóru męskiego "Echo". Pomysł ten trafił na dobry grunt. 17 marca 1993 roku w Poznaniu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodami ówczesnych województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i sieradzkiego w sprawie współpracy w zakresie upowszechnienia kultury. Współpraca miała być prowadzona bardzo szeroko ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji kulturalnej mieszkańców.

Wspierając się tymi postanowieniami Zarząd Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu przy pomocy Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zaprosił po raz pierwszy w niedzielę 24 kwietnia 1994 roku do bazyliki Św. Józefa 8 zespołów chóralnych. Kierownictwo organizacyjne objął Prezes Towarzystwa Kazimierz Pasternak, a sprawami artystycznymi kierował Marek Łakomy. Do organizacji przeglądu włączyli się również Wojewoda Kaliski i Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Sakralnej i Śpiewu Kościelnego Diecezji Kaliskiej.

Przez następne lata do Kalisza zjeżdżały chóry z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. Podczas Spotkań wykonywano również utwory, w których śpiewali znakomici polscy soliści: Izabella Kłosińska, Małgorzata Pańko, Zdzisław Kordyjalik, Wojciech Gierlach. Wielokrotnie występom podczas festiwalu akompaniowała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej.

Zmieniały się warunki społeczno – polityczne, finansowe, ewoluowała nazwa Spotkań. Festiwal z czasem obrósł w Ogólnopolskie Konkursy Poetyckie "Redemptoris Custos" i Kompozytorskie "Vox Basilicae Calissiensis". Wśród nagradzanych kompozytorów znaleźli się: Romuald Twardowski, Henryk Jan Botor, Bernard Stieler, Agnieszka Zdrojek – Suchodolska, Andrzej Cwojdziński, Małgorzata Guzowska, Katarzyna Chmura, Joanna Garbacz, Michał Mateusz Malec, Mateusz Peciak, Grzegorz Miśkiewicz, Krzysztof Niegowski, Piotr Wróbel, Izabela Biernacka, Piotr Tabakiernik, Bartosz Kowalski – Banasiewicz, Sławomir Jankowiak, Karol Drynkowski, Andrzej Henryk Bączyk, Fryderyk Stankiewicz. Wśród jurorów zasiadali m. in. znakomici muzycy: prof. Marek Jasiński, prof. Józef Świder, prof. Zbigniew Kozub, ks. dr Jacek Paczkowski i pomysłodawca konkursów Marek Łakomy.

Ideą konkursów było i wciąż jest dostarczenie nowych tekstów o św. Józefie, patronie Bazyliki, Miasta Kalisza i Diecezji Kaliskiej. Z tekstów tych następnie korzystali kompozytorzy, pisząc zarówno utwory chóralne a cappella, jak i pieśni jednogłosowe z towarzyszeniem organów.

Do współorganizacji powyższych przedsięwzięć dołączali: Fundacja św. Józefa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Sanktuarium św. Józefa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Agencja Promocji Kultury M. Ł. w Kaliszu. Projekty dofinansowywali również Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Kalisza.

Od 1999 roku uczestnicy Spotkań otrzymują na pamiątkę "Statuetkę św. Józefa Kaliskiego" projektu Andrzeja Oźminy.

Przez wszystkie lata działania te cechował niezmiennie entuzjazm, który promował śpiew chóralny, kult św. Józefa i rozwijał wielowątkową kulturę miasta i kraju. Podczas występów, chóry prezentowały muzykę sakralną nie tylko kościoła katolickiego, ale również prawosławnego, pieśni żydowskie i gospel. Znalazło się także miejsce na koncerty plenerowe dla mieszkańców Kalisza i na utwory świeckie, m.in. piosenki Czesława Niemena z towarzyszeniem Filharmonii Kaliskiej.

W tym roku mija XX lat od pierwszego wspólnego spotkania chórów. Z tej okazji Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu, postanowiło wydać płytę z 15 pieśniami przeznaczonymi do śpiewania przez wiernych podczas nabożeństw, które zostały nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskich Konkursach Kompozytorskich "Vox Basilicae Calissiensis". Płyta nagrana została przez Chór Chłopięco–Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyr. Marka Łakomego i już wkrótce będzie można ją nabyć. Akompaniament powierzono Łukaszowi Smoleńskiemu, a zespół od strony emisyjnej przygotowała Henryka Iglewska-Mocek. Pieśni te dedykowane są wszystkim, którzy oddali się pod opiekę św. Józefa Kaliskiego i chcą również pieśnią wznosić do Niego swoje modlitwy, prośby i podziękowania.

Tegoroczne, XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" odbędą się w sobotę 22 czerwca br. o godz. 14.00 w Bazylice św. Józefa w Kaliszu, podczas Mszy św. i z krótkimi koncertami, wystąpią: Chór "Kopernik" III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, dyr. Henryka Iglewska-Mocek; Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, dyr. Maria Pawelec; Chór Chłopięco–Męski Bazyliki Kaliskiej, dyr. Marek Łakomy. Akompaniować na organach będzie Krzysztof Niegowski.

W tym roku mija również pierwsza rocznica śmierci znakomitego chórmistrza, twórcy "Poznańskich Słowików" – prof. Stefana Stuligrosza. Jego pogrzeb w Poznaniu odbył się podczas XIX edycji Wielkopolskich Spotkań Chóralnych. Koncert poświęcony tej rocznicy odbędzie się w sobotę 22 czerwca br. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej, Aula WPA UAM, ul. Nowy Świat 28–30.

Organizatorzy jako "gwiazdę" tegorocznego festiwalu zaprosili Chór Chłopięco–Męski Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod dyr. Macieja Wielocha. Podczas występu pt. "W I rocznicę śmierci Stefana Stuligrosza" na fortepianie i organach akompaniować będzie Maciej Bolewski.

Wstęp na koncert będzie bezpłatny, jednak wejście odbywać się będzie na podstawie zaproszenia, które będzie można otrzymać w Sekretariacie Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Tegoroczne obchody zostały dofinansowane na podstawie projektów z Wydziałów Kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Kalisza.

 • Więcej informacji o "Carmen Sacrum Festival" 2013
 • Wielki Tydzień w Bazylice św. Józefa

  01.04.2013

  Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W Bazylice św. Józefa 28 marca 2013 roku o godzinie 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Przy ołtarzu stanęli więc wszyscy kapłani pracujący w Sanktuarium św. Józefa.

  Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego – dramatyczny dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta, a w świątyniach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18.00. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Ziętkiewicz, wikariusz w Sanktuarium św. Józefa.

  - "Dzisiejsza liturgia dla nas wszystkich jest obrazem procesu, który powinien dziać się każdego dnia. Dopiero człowiek, który widzi swoje grzechy, może napełnić swoje serce pokorą, czego wyrazem jest postawa leżenia krzyżem. Dopiero taki człowiek jest w stanie być ciekawym Słowa Bożego i dopiero usłyszawszy z ciekawością Słowo Boże potrafi to słowo przyjąć do serca i uczynić z niego Ciało, które wyraża na początku znak krzyża w czasie adoracji krzyża, a później ciało które wyraża Komunia Święta. I dopiero po tym człowiek może wyjść, umarły dla siebie, złożony w grobie swoich pragnień, namiętności, chceń, celów, i przynosić owoc zmartwychwstania." – mówił w homilii ks. Mariusz.

  Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji Apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 21.00. Przewodniczył jej Pierwszy Biskup Kaliski Stanisław Napierała.

  Ksiądz Biskup w homilii zwrócił uwagę na radość, która charakteryzowała pierwszych, którzy byli świadkami zmartwychwstania: - "Zmartwychwstanie Jezusa to radość, radość dla Apostołów, radość dla uczniów Jezusa, radość dla chrześcijan, radość dla wszystkich ludzi. Jest to ta radość, o której Jezus mówił Apostołom w czasie Ostatniej Wieczerzy, radość, która jest w Nim, Jego radość. W Wieczerniku, tuż przed pojmaniem i skazaniem na śmierć, Jezus mówił o niej Apostołom jako o wielkim swoim pragnieniu. Mówił im: Aby radość moja w była w was i aby radość moja w was była pełna. A w Modlitwie Arcykapłańskiej prosił o nią Ojca: Aby mieli radość w sobie w całej pełni.”

  Wierni po zakończonej Liturgii w świątyni wyszli na Plac św. Józefa, by pójść w Procesji Rezurekcyjnej wokół Placu obwieszczającej radość ze Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

  Całość uroczystości Triduum Paschalnego uświetnił Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Chórzyści podczas nabożeństw wykonywali psalmy responsoryjne, utwory pasyjne oraz pieśni wielkanocne. Nie zabrakło również wielkopostnych pieśni jednogłosowych w języku polskim oraz tradycyjnych pokutnych melodii łacińskich.