Noworoczno-opłatkowe spotkanie na szczeblu wojewódzkim

14.01.2013

12 stycznia 2013 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce Andrzeja Grzyba do Kalisza przybyło przeszło tysiąc Przyjaciół i Sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego: Wicepremier, Minister Gospodarki, Prezes PSL Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, a także wielkopolscy parlamentarzyści i samorządowcy oraz Biskup Kaliski Edward Janiak.

W Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu odbyło się noworoczno-opłatkowe spotkanie, które uświetnił swym występem także Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Nie zabrakło wspólnego łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd.

Ponadto licznie przybyli radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy instytucji państwowych, samorządowych, starostowie, wicestarostowie, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni gminni i powiatowi, członkowie Rady Naczelnej oraz NKW PSL, Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego PSL, prezesi powiatowi i gminni PSL, członkowie Izb Rolniczych, Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Forum Kobiet, Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Zespołów Sportowych i inni.

- "Witam gorąco wielkopolskich przyjaciół Polskiego Stronnictwa Ludowego. To wielki dar i zarazem radość dla nas organizatorów tego spotkania, że możemy was tutaj gościć. Dziękuję Wam za ten wielki wysiłek, bo przyjechaliście do najstarszego grodu nad Prosną, do Kalisza. Tak wielu Was przybyło, a reprezentujecie przecież liczne środowiska. Reprezentujecie samorządy, reprezentujecie gospodarność, ale przede wszystkim reprezentujecie obywatelską, społeczną Wielkopolskę. Za to Wam dziękuję." - powitał zgromadzonych Prezes ZW PSL Andrzej Grzyb.

Coroczne spotkania opłatkowo-noworoczne na stałe wpisały się w tradycję wielkopolskiego PSL-u. Jest to okazja do spotkań, rozmów, wzajemnego poznania się, wymiany poglądów. To możliwość spotkania się, zawierania znajomości, rozmów pokoleniowych, narodzin nowych inicjatyw.

 • Zdjęcia ze spotkania wielkopolskiego PSL
 • Tęskne kolędowanie polskich emigrantów

  17.12.2012

  22 grudnia 2012 roku w sobotę o godz. 19.00 w Kościele Garnizonowym w Kaliszu odbędzie się Koncert Bożonarodzeniowy pt. Tęskne kolędowanie polskich emigrantów. Koncert jest finałem projektu Wigilie polskich emigrantów w XIX, XX i XXI dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży. Celem przedsięwzięcia było zorganizowanie widowiska o historii polskiej emigracji w kontekście tradycji Bożego Narodzenia.

  Projektowi przyświecały słowa Arystotelesa „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.” Uczestnikami projektu jest kaliska młodzież, która w ramach przygotowań do Koncertu uczestniczyła w warsztatach wokalnych, teatralnych i historycznych.

  Organizatorem Koncertu jest Towarzystwo Śpiewacze Echo w Kaliszu i III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Wykonawcami jest Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego, Chór „Kopernik” pod dyrekcją Henryki Iglewskiej-Mocek oraz Teatr „Niby Nic” pod dyrekcją Kamili Kiermasz działający przy III LO w Kaliszu.

  Tematem przewodnim Koncertu stały się wielkie fale emigracyjne Polaków w XIX wieku (tzw. Wielka emigracja), w XX wieku (emigracja powojenna i emigracja lat 80 – tych) i w XXI wieku (po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Widzowie zostaną zaproszeni w podróż kolędowo – teatralną po świecie. Kolędą, słowem i obrazem będą odwiedzać miejsca, w których Polacy znaleźli swój drugi dom.

  Uroczyste zakończenie jubileuszu

  02.12.2012

  W niedzielę, 18 listopada uroczyście zakończono świętowanie jubileuszu 120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej podczas Mszy św. w Bazylice św. Józefa o godzinie 11.00. Eucharystia sprawowana była pod przewodnictwem ks. dra hab. Roberta Tyrały z Krakowa, Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, a całość uświetnił Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej.

  "W najbliższy czwartek wspominać będziemy św. Cecylię, patronkę chórów. Tradycją jest, że z okazji święta patronalnego spotyka się Chór Chłopięco-Męski, by śpiewem wielbić Boga i by uświetnić dzisiejszą również Eucharystię, by dziękować za dary i łaski Boże otrzymane, i prosić św. Józefa, naszego patrona, i św. Cecylię, by wypraszali dla Chóru Boże Błogosławieństwo" – powiedział we wstępie koncelebrujący Mszę św. ks. prałat dr Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium św. Józefa.

  Homilię wygłosił ks. dr hab. Robert Tyrała, który powiedział do chórzystów: "Jezus was wybrał i powołał. Tak, każdego bez wyjątku, by Jego Ewangelia głoszona była także poprzez piękno muzyki, przez wasz głos, przez wasze zachowanie, przez wasze wyznawane wartości, by to się dokonywało w tym Sanktuarium, ale także przez waszą posługę na całym świecie. Jesteście szczególnymi współpracownikami Boga w ewangelizacji świata. Chcę podziękować tym, którzy zakładali waszą rodzinę chóralną, którzy ją dziś prowadzą. Dziękuję rodzicom i wam, że jesteście autentycznymi wysłannikami piękna, pokoju, dobra i wiary."

  "Dziękuję kapłanom, że otaczają was życzliwością i dobrem, księdzu prałatowi, wikariuszom i wszystkim waszym duchowym opiekunom i wychowawcom. Wasza praca wyda wspaniałe owoce w życiu tylu ludzi. Bóg będzie mógł działać w nich i przez nich, a to dzięki waszej mozolnej pracy wychowawczej, która ma głęboki sens. A ma głęboki sens, bo jest współpracą z Bogiem. I dlatego, odpowiadając dzisiaj przemawiającemu do nas Bogu, możemy z radością, ze spokojem ducha, z pełną miłością i oddaniem śpiewać: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki."

  Po homilii do grona Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej zostali włączeni nowi członkowie, którzy złożyli ślubowanie.

  Przed błogosławieństem ks. prałat dr Jacek Plota wręczył Chórowi Chłopięco-Męskiemu Bazyliki Kaliskiej w imieniu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka medal "Bene merenti", do którego dołączone było pismo Biskupa Ordynariusza: "Proszę o przyjęcie medalu "Bene merenti de Dioecesi Calissiensi" z przeznaczeniem dla Chóru Chłopięco-Męskiego, który jest bezpośrednim spadkobiercą 150-letniej działalności chóralnej przy Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Przyznanie tego medalu stanowi wyraz uznania i wdzięczności za cenny wkład w życie religijne oraz artystyczne Ludu Bożego, który z wiarą i ufnością wciąż przybywa do Kaliskiego Sanktuarium. Gratuluję dotychczasowych sukcesów i wypracowanego poziomu w dziedzinie artystyczno-wokalnej. Życzę wialu łask Bożych oraz dalszych osiągnięć dla dobra Kościoła i naszego Miasta."

  Zakończeniu jubileuszu 120-lecia Tradycji Śpiewaczych towarzyszyła również promocja książki "Z dziejów chóralistyki kaliskiej" autorstwa Bogumiły Celer, odkrywająca nowe fakty i jeszcze dłuższą 150-letnią historię śpiewu chóralnego w Bazylice św. Józefa.

 • "Życie Kalisza", 23.01.2013 [350 KB]
 • "Życie Kalisza", 28.11.2012 [326 KB]
 • Galeria zdjęć z uroczystości zakończenia jubileuszu
 • Medal "Bene merenti de Dioecesi Calissiensi"
 • Inauguracja roku kulturalnego z nagrodami

  22.10.2012

  W piątek, 19 października zainaugurowano w Kaliszu nowy sezon artystyczny. Uroczyste spotkanie środowisk twórczych odbyło się w Sali Recepcyjnej ratusza. Tradycyjnie już gospodarz, prezydent Miasta Kalisza wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w minionym roku kulturalnym.

  Jak co roku, w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza, zgromadzili się przedstawiciele wielu środowisk: władze samorządowe, reprezentanci świata polityki, duchowieństwa, nauki i sztuki; twórcy oraz mecenasi, którzy wspierają wydarzenia i projekty kulturalne.

  - Podczas takiego spotkania mówimy o tym, co było dobre w minionym roku, wymieniamy zasługi, składamy podziękowania za twórczy wysiłek, za inwencję, za pracę rąk, serc i umysłów. Dziękujemy za pozytywną energię, także za pasję i wolę działania – mówił Janusz Pęcherz, prezydent Miasta Kalisza.

  – Gratulacje dla wszystkich laureatów nagród i wyróżnień. Składam je ze wzruszeniem i przekonaniem, że są należnym hołdem dla ich talentów i pracy. Gratuluję i dziękuję. Niechże ten sezon i wszystkie następne okresy dowiodą, że jest nasze miasto tym miejscem na ziemi, które posiada swoją niezmienną, niepowtarzalną atmosferę. Niech gwarem rozmów i dyskusji rozbrzmiewają galerie, kawiarnie i artystyczne piwnice, niech muzyka płynie ze scen i estrad, ale niech ją także będzie słychać w każdym niemal zakątku miasta, niech harmonia dźwięków łączy się z harmonią obrazów – żywych i oprawionych w ramy. Niech ci, którzy mają po temu zdolności i umiejętności – organizatorzy i menedżerowie – tworzą ruch zainteresowania zjawiskami sztuki i kultury. Niech tworzą modę na zdrowy styl życia poprzez kulturę. Tego wszystkiego Państwu życzę w tym szczególnym, uroczystym dniu.

  Jednym z laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza został Marek Łakomy - dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej, propagator muzyki sakralnej. W czerwcu tego roku z Jego inicjatywy zainaugurowano obchody 120-lecia tradycji wielkopolskiego śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej. Z Kaliszem związany od 30 lat.

  - Odnajdujcie w swoich działaniach powołanie i tę przestrzeń wolności, która wyzwala twórczego ducha - mówił Grzegorz Sapiński, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza.

  - Drodzy Laureaci, Ludzie Kultury, poświęcajcie nadal swój czas, talent i serce dla innych, dla społeczeństwa, dla Miasta Kalisza. Niech wasze dzieła znajdują odbiór pośród nas i zmieniają na lepsze nasze życie. Niech zaspokajają i budzą wciąż głód ducha.

 • "Życie Kalisza", 24.10.2012 [692 KB]
 • "7 Dni Kalisza", 24.10.2012 [528 KB]
 • "Nowe Fakty Kaliskie", 24.10.2012 [848 KB]
 • 120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej

  25.06.2012

  W piątek, 22 czerwca, zainaugurowano XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne "Carmen Sacrum Festival" połączone są z jubileuszem 120-lecia tradycji śpiewaczej w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. W ciągu trzech dni spotkań zaplanowano występy o różnym charakterze w kilku miejscach naszego miasta.

  "Carmen Sacrum Festival" rozpoczął się uroczystą Mszą św. w Sanktuarium św. Józefa o godzinie 18:00 połączoną z koncertem muzyki sakralnej, w czasie których usłyszeć można było Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej z Limanowej pod dyrekcją Haliny Dyczek oraz Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Mszy św. przewodniczył ksiądz prałat dr Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium św. Józefa. W koncelebrze uczestniczyli również ks. dr Piotr Paćkowski, Prezydent Polskiej Federacji "Pueri Cantores", ks. kanonik Jacek Paczkowski, Prezes Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej oraz ks. proboszcz Alfred Berlak.

  - "Tegoroczne spotkania poświęcone zostały 120-letniej nieprzerwanej tradycji śpiewu chóralnego w naszej Bazylice św. Józefa. Jest z nami duchowo złączony Ksiądz Biskup Stanisław, który nie mógł przybyć z powodu przebywania na Kongresie Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu. Podobnie też Prezydent Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores", ks. dr hab. Robert Tyrała" – mówił na początku Eucharystii ks. prałat dr Jacek Plota.

  Na Mszę św. jubileuszową przybyły władze miasta Kalisza, a także zaprzyjaźnieni z chórem muzycy, kompozytorzy, dyrygenci. Nie zabrakło również byłych chórzystów i członków Towarzystwa Śpiewaczego "Echo", rodzin śpiewaków oraz licznie zgromadzonych mieszkańców naszego miasta.

  - "Wasz udział na Kongresach "Pueri Cantores" w Polsce i za granicą jest zawsze żywym świadectwem zainteresowania działalnością naszej wspólnoty. O tym świadczy także wasza codzienna działalność. "Pueri Cantores" to wspólnota ideałów i celów, żyje jednym życiem duchowym. "Pueri Cantores" to ruch liturgiczny, który żyje na serio chrześcijaństwem. (...) Moi drodzy kaliscy śpiewacy! Wy to wszystko realizujecie na co dzień. Wy tego wszystkiego jesteście świadkami. Dziękuję Wam za tak piękny przykład Waszej pracy, powołania i dbałości o muzykę w liturgii i jej piękno. (...) Na lata działalności życzę wielu sukcesów duchowych i muzycznych w Wszystkich uczestników Liturgii i koncertu serdecznie pozdrawiam" – napisał w liście ks. dr hab. Robert Tyrała, Prezydent Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores".

  Homilię wygłosił koncelebrans, ks. dr Piotr Paćkowski. Oto fragment jego słów: - "W sposób naturalny ta rocznica staje się świętem tych, którzy są bezpośrednimi następcami tych, którzy tu kiedyś na początku śpiewali i funkcjonowali od strony muzycznej. Stajecie się więc, Chórzyści, przekaźnikami wielkiej tradycji muzycznej, ale nade wszystko tradycji teologicznej, kultu Bożego. I trzeba o tym pamiętać. Choć nie do wszystkich może waga kultywowania tej tradycji dociera. Jesteście w tym ciągu wielu lat, wielu pokoleń, które tu już kiedyś wychwalały śpiewem Pana Boga. To przywilej i łaska, że was spotyka to w tym momencie, że możecie czcić tę okrągłą rocznicę, że odbieracie splendor i chwałę, bo pełnicie tu i teraz posługę. Niech to będzie dla was ważne wydarzenie i niech ustawi was we wspólnocie Kościoła wszystkich czasów, wszystkich wieków, we wspólnocie całego Kościoła Powszechnego. (...)

  W to wezwanie "Idźcie i nauczajcie" wpisujecie się i wy, Chórzyści i otwieracie nową perspektywę właśnie na tej płaszczyźnie muzyki sakralnej i wpisujecie się przez swoją piękną, długą wspaniałą tradycję. Bądźcie z niej dumni, szanujcie ją, starajcie się, aby nie zaginęła, doceniajcie trud tych, którzy nad tym pracują, patrzcie życzliwie na tych, którzy próbują swoich sił poświęcają się, by ćwiczyć a później, by wyśpiewać to Panu Bogu."

  Na zakończenie pierwszego dnia obchodów miał miejsce uroczysty bankiet dla zaproszonych gości w Auli w Domu Pielgrzyma.

  W sobotni wieczór, na Placu św. Stanisława, odbył się koncert plenerowy dla mieszkańców Kalisza. Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej i zespołu "Części Zamienne" wykonał najpopularniejsze utwory Czesława Niemena. Za pulpitem dyrygenckim stanął Marek Łakomy, aranżer wszystkich utworów i koordynator festiwalu.

  - "Nasz chór znany jest mieszkańcom Kalisza przede wszystkim z repertuaru kościelnego a na tym koncercie udowodni, jak można zaśpiewać utwory rozrywkowe w niekonwencjonalny i interesujący sposób" – powiedział jeszcze przed koncertem dyrygent Marek Łakomy.

  Rzeczywiście, utwory Czesława Niemena zyskały zupełnie nowy, podniosły charakter. W wykonaniu chóralnym można było usłyszeć takie przeboje jak "Wspomnienie", "Sen o Warszawie", "Domek bez adresu" czy "Płonąca stodoła". Dość spory tłum kaliszan zebrany na Placu św. Stanisława, był dowodem na to, że chóralne wykonanie znanych utworów piosenkarza może się podobać.

  Ostatni dzień "Carmen Sacrum Festival" wypełniły tradycyjnie już śpiewy zespołów podczas niedzielnych Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

  Jeszcze przez dwa tygodnie będzie można oglądać wystawę pt. "Czy mnie jeszcze pamiętasz?" w Bazylice św. Józefa, a już w listopadzie ukaże się monografia dr Bogumiły Celer, odkrywająca nieznane wątki z historii chóru.

 • Galeria zdjęć z jubileuszu
 • "Życie Kalisza", 22.06.2012 [541 KB]
 • "7 dni Kalisza", 21.06.2012 [420 KB]
 • "7 dni Kalisza", 20.06.2012 [544 KB]
 • "Życie Kalisza", 20.06.2012 [511 KB]
 • "Nasz Rynek", 19.06.2012 [120 KB]
 • Do Pueri Cantores po kongresie

  09.05.2012

  Żory, 6 maja 2012, V. Niedziela Wielkanocna

  Kochani Pueri Cantores, Dziewczęta i Chłopcy!

  Serdecznie Was pozdrawiam i chciałbym Wam wszystkim podziękować za cudowne dni wspólnie spędzone w Częstochowie. Mam nadzieję, że szczęśliwie wróciliście do swoich domów i teraz dzielicie się ze swoim najbliższymi tym, co przeżyliście w naszej kongresowej rodzinie.

  Ja też chciałbym Wam opowiedzieć o mojej radości z tworzenia tej wspólnoty. Jak wiecie, po raz pierwszy, jako Wasz duchowy opiekun miałem możliwość uczestniczyć w takim spotkaniu, jakim był VII. Kongres Federacji Pueri Cantores. Wszystko co się w czasie tego kongresu wydarzyło odczytuję jako znak wielkiej miłości Pana Boga do nas, a szczególnie do Was: Dziewczęta i Chłopcy. I dlatego razem z Wami Panu Bogu śpiewam w głębi serca Maryjne "Magnificat anima mea Dominum".

  Dziękuję Panu Bogu za piękną pogodę, za wspaniały koncert muzyki Wojciecha Kilara, za głębokie przeżycie nieszporów o Najświętszej Maryi Pannie specjalnie skomponowanych dla nas przez prof. Stefana Stuligrosza...

  Dziękuję Panu Bogu za liturgię Mszy świętej w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w której tak pięknie uczestniczyliście, że słuchający Was wierni nie mogli powstrzymać swojej wdzięczności i spontanicznie zareagowali brawami, kiedy skończyliście śpiewać nasz hymn kongresowy. Ja w tym dniu sprawowałem Eucharystię w Waszej intencji wypraszając Boże błogosławieństwo dla Każdej i Każdego z Was!

  Dziękuję Panu Bogu za Wasze uśmiechnięte twarze, ale też za skupienie w czasie modlitwy zawierzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu, za wiele szczerych rozmów w czasie trwania kongresu...

  Jeden z Was wyznał mi, że "śpiew w chórze pogłębia jego wiarę". Nie ukrywam, że to bardzo piękne świadectwo, które może nas wszystkich zachęcać, nie tylko do rozwijania muzycznych zdolności, ale i do dalszej pracy nad sobą...

  Dziękując jeszcze raz za Wasze zaangażowanie, proszę, abyście zanieśli radość ze śpiewu wszędzie tam, gdzie Pan Bóg Was pośle. Proszę Was także, abyście włączyli do Waszych osobistych modlitw również to wspaniałe uwielbienie, jakie zawarte jest w słowach Maryi "Wielbij duszo moja Pana".

  To modlitwa, w której o nic nie prosimy, ale z zachwytem adorujemy Boga, który dał nam nieskończoną ilość darów: życie, rodzinę, talenty muzyczne, zdrowie i wiele, wiele innych, których nie jesteśmy w stanie wymienić.

  Spróbujcie codziennie odszukać, nazwać chociaż jeden z tych niezliczonych darów i podziękować Panu Bogu powtarzając refren hymnu "Magnificat, magnificat anima mea Dominum", równocześnie przypominając sobie uczucia, które towarzyszyły nam, kiedy był on wykonywany na kongresie...

  Człowiek jest bardzo piękny, kiedy wypowiada swoje dziękczynienie, upodabnia się do aniołów, kiedy śpiewa uwielbienie.

  Bądźcie piękni i przekażcie to piękno dalej: Waszym Rodzicom, Duszpasterzom, Opiekunom i Dyrygentom!

  Obejmuję Was swoją modlitwą i błogosławieństwem!

  ks. Wiesław Hudek
  Asystent Kościelny Polskiej Federacji Pueri Cantores

  Galeria zdjęć z kongresu w Częstochowie »