120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej


"Rok 2012 był dla chóru działającego przy kaliskiej bazylice rokiem, w którym chórzyści świętowali wieloletnią tradycję śpiewaczą u św. Józefa. [...] Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w dniach 22-24 czerwca. [...] Termin obchodów wybrano nieprzypadkowo. Uroczystości jubileuszowe oprawione zostały dziewietnastą edycją Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival"."

fragm. książki Bogumiły Celer "Z dziejów chóralistyki kaliskiej"


Artykuły i informacje w mediach
ZOBACZ AFISZE »
POZNAJ WYKONAWCÓW »
PROGRAM FESTIWALU »
ZOBACZ NAGRANIA Z POPRZEDNICH LAT »Patronaty honorowe

 • Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Grzegorz Sapiński - Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
 • ks. kanonik dr hab. Robert Tyrała - Prezydent Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores"


Komitet honorowy

 • dr inż. Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza - Przewodniczący
 • ks. dr hab. Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji "Pueri Cantores"
 • ks. prałat dr Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
 • Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Poznaniu
 • Marzena Ścisła - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 • Adela Przybył - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza
 • Barbara Nowak - Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • ks. dr Jacek Paczkowski - Prezes Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej
 • Grażyna Dziedziak - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu
 • Barbara Fibinger - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
 • Adam Klocek - Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej
 • Katarzyna Piątkowska-Pinczewska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu
 • Mirosław Przybyła - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 • Marek Rozpara - Dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
 • Lech Matuszak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
 • Józef Kęsik - chórzysta senior
 • Kazimierz Pasternak - Prezes Honorowy Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Helena Radziłowicz - Prezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Włodzimierz Langner - Wiceprezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Małgorzata Hofman - Sekretarz Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Marek Łakomy - kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej, koordynator XIX Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival"

Program

14 - 21 czerwca 2012

 • Galeria Sztuki im. Jana Tarasina - wystawa pt. "Czy to jeszcze pamiętasz... - 120 lat śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej"

piątek 22 czerwca 2012 - Bazylika św. Józefa godz. 18.00

 • Oficjalne otwarcie wystawy,
 • Uroczysta Msza św.
  celebrans - ks. kanonik dr hab. Robert Tyrała - Prezydent Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores",
  homilia - ks. dr hab. Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji "Pueri Cantores"
 • koncert muzyki sakralnej
  Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - dyr. Halina Dyczek,
  Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej - dyr. Marek Łakomy

sobota 23 czerwca 2012 - pl. św. Stanisława godz. 21.00

 • Koncert Plenerowy pt. "Karol Lipiński - Czesław Niemen"
  wykonawcy:
  Maria Włoszczowska - skrzypce,
  Adrian Błaszczyk - sopran,
  Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej,
  Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej,
  Zespół Muzyczny "Części Zamienne",
  dyrygenci: Adam Klocek, Marek Łakomy,
  (w programie utwory Karola Lipińskiego i piosenki Czesława Niemena)

niedziela 24 czerwca 2012 - Bazylika św. Józefa

 • godz. 11.00 - Msza św. i krótki koncert Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - dyr. Halina Dyczek
 • godz. 16.00 - Msza św. łacińska i krótki koncert Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej - dyr. Marek Łakomy

niedziela 24 czerwca 2012 - Cmentarz Tyniecki

 • Złożenie wiązanki i zapalenie znicza na grobie śp. ks. prałata Lucjana Andrzejczaka, założyciela Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej i współtwórcy Wielkopolskich Spotkań Chóralnych "Carmen Sacrum Festival"

Organizator

 • Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu

Komitet organizacyjny

 • Krystyna Gościniarek
 • Małgorzata Hofman
 • Katarzyna Hybś
 • Henryka Iglewska-Mocek - nauczyciel emisji głosu
 • Marek Kawczyński
 • Mieczysław Kuchciki
 • Tomasz Kwinta
 • Włodzimierz Langner
 • Zdzisław Mikołajczak
 • Grzegorz Olejnik
 • Małgorzata Olejnik
 • ks. Tomasz Płóciennik - opiekun duchowy chóru
 • Helena Radziłowicz - Prezes Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu
 • Mirosław Smaga
 • Jolanta Żarnecka

Koordynator projektu

 • Marek Łakomy - kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej

Zrealizowano z udziałem środków finansowych budżetu Kalisza - miasta na prawach powiatu w ramach mecenatu nad kulturą.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Sponsorzy

 • PIANO GRUPPE Adam Żmurkiewicz, ul. Podmiejska 34/22, 62-800 Kalisz, tel. 62 597 11 04
 • MUSIC PARTNERS POLSKA s.c. Arkadiusz Przybył, Sebastian Adamczyk, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 90 23
 • MusiCCenter, ul Fabryczna 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 59 88
 • Koszyczarski Krystyn Wyroby Cukiernicze, Biernackiego 10, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 38 08